Möjligheter till vidare studier

I skolans programfördjupning ingår svenska 2 och som individuella val erbjuder vi Svenska 3 och Engelska 6. Tillsammans med din yrkesexamen kan du med dessa individuella val få högskolebehörighet.

Krav för att få yrkesexamen:

Eleven ska ha betyg på en utbildning som omfattar 2500 poäng, varav godkända betyg i 2250 poäng.

I de godkända betygen ska följande kurser ingå:

  • Svenska eller svenska som andraspråk 1
  • Engelska 5
  • Matematik 1:a
  • Programgemensamma kurser om 400p
    Dessutom ska ett godkänt gymnasiearbete ingå.

Klicka på länken för timplanen:

De programgemensamma ämnena på Handel- och Administrationsprogrammet är:

Entreprenörsskap, 100p

Försäljning och Kundservice, Servicekunskap, 100p

Handel, Branschkunskap inom handel och administration, 100p

Information och kommunikation 1, 100p