Språkintroduktion allmän inriktning

På gymnasieskolan Futurum erbjuder vi språkintroduktion (SI) för dig som saknar godkänt betyg i svenska som andra språk årskurs 9. Vid terminsstart upprättas en individuell studieplan utifrån dina kunskaper i svenska, tidigare studier och dina mål för framtiden. Hos oss blir du behörig att söka till gymnasieskolan, komvux eller folkhögskola.

• Långsam studietakt
• Individuell studieplan
• Liten grupp
• Lugn lärmiljö

introd_prog

Utifrån elevens individuella studieplan fokuserar vi på språkutveckling inom ämnet sva (svenska som andra språk ). Matematiksvenska bild, idrott , musik , samhällsorientering och naturorientering integreras tidigt i undervisningen . Under studietiden erbjuds språkpraktik.

Språkintroduktion i tre steg

I samtliga steg arbetar vi med de fyra färdigheterna, tala, läsa, skriva och lyssna. Skolan använder sig av Skolverkets lärarmatris för kartläggning och bedömning av de fyra färdigheterna i svenska som andra språk.

Steg 1: (studietid 1- 2 år)

Grundläggande nivå med fokus på baskunskaper i svenska som andra språk. Här integreras matematiksvenska, bild, idrott, musik, samhällsorientering och naturorientering.
Mål: Baspresterande språkanvändare i de fyra färdigheterna och gå vidare till steg 2.

Steg 2:  (studietid, 1-2 år)

Möjlighet att läsa engelska, matematik, bild och musik enligt kursplan.
Mål: På väg att bli självständig språkanvändare i de fyra färdigheterna och gå vidare till steg 3.

Steg 3:

Mål:

  • Uppnå nivån självständig språkanvändare i de fyra färdigheterna.
  • Möjlighet att skriva nationellt prov i åk 9 i svenska som andra språk efter individuell bedömning av elevens förutsättningar/språknivå .
  • Möjlighet att efter steg 3 gå vidare till introduktionsprogram, nationella program vuxenutbildningen, folkhögskola eller arbete.