Saknar du behörighet?

Introduktionsprogrammen är för de elever som inte är behöriga till ett nationellt program. De ska leda till etablering på arbetsmarknaden och ge så god grund för fortsatt utbildning som möjligt. Vi kan erbjuda yrkesintroduktion och programinriktat individuellt val.

Programinriktat individuellt val

En obehörig elev kan gå programinriktat individuellt val – PRIV – hos oss, kopplat till Handelsprogrammet. Syftet är att eleven så snart som möjligt ska nå behörighet för att antas på yrkesprogrammet. Inom PRIV läser eleverna kurser på yrkesprogrammet samtidigt som de läser in behörigheten.

Kravet för att en elev ska kunna antas till PRIV, är godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk. Utöver det krävs godkända betyg i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen (alternativt godkända betyg i engelska och matematik samt tre andra ämnen).

Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion är en yrkesinriktad utbildning för elever som saknar behörighet till ett yrkesprogram. Utbildningen ska antingen leda till studier på ett yrkesprogram eller underlätta för eleven att komma ut i arbete. Elevens studieplan ska främst omfatta grundskoleämnen och yrkesinriktade kurser samt arbetsplatsförlagt lärande eller praktik.

Utifrån dina styrkor och behov formar vi en individuell utvecklingsplan, som blir utgångspunkt för hur dina studier kommer att se ut.