Vår inriktning är Handel och Service!

Du kommer att lära dig kommunicera på många sätt, att möta människor, få tillägna sig digitala kunskaper och färdigheter. Det finns mängder av yrken som berör den här sektorn. Näthandeln ökar, liksom användandet av digitala verktyg när det gäller handel, kommunikation och exponering. Kommunikation är idag a och o inom både handel och administration! I Handelsämnena lär du dig det senaste inom inköp och lagerhållning samt hur marknadsföring av varor och tjänster går till. Du får även träna din förmåga att bemöta kunder på ett serviceinriktat sätt.

Futurums Handelsprogram:

Vi har en profilerad fördjupning: I programfördjupningen har vi valt att ha praktikkurser och svenska 2 samt fördjupa oss i Information och kommunikation och Marknadsföring. Målet är att eleven ska ha en förankring i arbetslivet och  ges möjlighet högskolebehörighet. Vi tror på det livslånga lärandet och möjligheten att kunna studera vidare senare livet.

Hos oss utvecklar du dina yrkeskunskaper och din yrkesidentitet samt får insikt i hur arbetsplatsen fungerar. De flesta av våra elever har anställning eller blir erbjudna jobb när de avslutar sina studier. Genom att ta kontakt med våra tidigare elever, vet vi att många erbjuds internutbildningar och får utökat ansvar på arbetsplatsen eller vidareutbildar sig.

Länk till timplanen för Handel- och administrationsproblemet:
timplan. Handelsprogr start ht-2017 (åk1)

Länk till timplanen för Yrkesintroduktion:
timplan yrk. start ht-2017 (åk1)