Liten skola med små klasser!

Vi är en liten skola, med hög lärartäthet och små klasser. Vi har en klass per årskurs. Våra klasser består som mest av 20 elever. Det gör att vi får mer tid för dig och dina frågor.

Den lilla skolan ger oss möjlighet att jobba utifrån en helhetssyn på eleven. Genom styrkt självförtroende blir det enklare och roligare att studera och motivationen gör att studieresultaten förbättras.

Vi ser till att skapa förutsättningar för bra undervisning för varje enskild elev. Vi utgår ifrån frågeställningen: ”Hur ska vi göra bra undervisning för just dig?”

Praktiken gör att det blir lätt att få arbete. Hos oss praktiserar du 20 veckor.