Eleven i centrum

Våra elever trivs med att det är en liten skola och att det är en plats där de vuxna alltid är i närheten. Under de tolv åren skolan har funnits har den utvecklats till ett attraktivt alternativ för elever som vill gå Handelsprogrammet och samtidigt ha kontakt med arbetslivet. Erfarenheten är att ungdomarna efter att ha praktiserat inom handeln, får möjlighet till arbete efter avslutad utbildning.

På gymnasiemässan sa en elev ”säg att det är skolan där eleven är i centrum. Det är det viktigaste” och det tycker även jag.

Förutom att erbjuda gymnasiekompetens och bidra till att ungdomarna är väl förberedda inför arbetslivet vill vi på Futurum bidra till att ge unga människor stöd inför vuxenlivet och tillsammans med eleverna skapa förståelse för det samhälle vi lever i och ta ansvar för det.

Agnetha Dalemark, rektor

17 november 2017