Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vi vill att alla ska känna sig respekterade, trygga och trivas på Futurum.

Alla på skolan ska känna att de är delaktiga och värdefulla.Vår skolas lilla format gör att de vuxna alltid är närvarande vilket skapar en trygghet liksom möjligheter att snabbt och spontant säga vad man tycker.

Vid frågor eller om det uppkommer klagomål, kontakta rektor Agnetha Dalemark, tel: 08-556 02 310 eller via mail agnetha.d@socialamissionen.se

En ny plan är under bearbetning tillsammans  med eleverna.