Mål och kvalité

Arbetsplanen är ett levande dokument som revideras efter varje läsår av rektor och lärare gemensamt.  Här följer vi upp vårt arbetssätt för att eleverna ska uppnå bästa möjliga studieresultat och utvärderar vårt utvecklingsarbete.

Klicka på länken:

Arbetsplan 2017-2018 hemsidan