Skolan ägs av
Sociala missionen

Gymnasieskolan Futurum drivs av Sociala Missionen som är en frivilligorganisation för socialt arbete. Organisationen leds av en direktor och ansvarig för verksamheten är Sociala Missionens styrelse. Sociala Missionen är en allmännyttig ideell förening med social och diakonal inriktning utan vinstintresse.

Skolan har stor nytta av Sociala missionens kompetens.